Pon-Pt: 10:00-18:00
+48 502 239 088

Agnieszka Kwiatkowska-Milbrandt

Terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Pracuje z dorosłymi, którzy:

  • doświadczyli traumy szeroko rozumianej lub potrzebują wsparcia w zakresie utraty zdrowia lub życia osoby bliskiej
  • potrzebują wsparcia w procesie redukcji lub przyrostu wagi ciała
  • doświadczają kryzysu w związku, na płaszczyźnie zawodowej
  • pracuję z rodzicami, którzy mają trudność w relacji z dzieckiem, a także pomiędzy rodzicami

Jako  oligofrenopedagogik z certyfikatem terapii TUS pracuje z dziećmi i młodzieżą z:

  • zaburzeniami rozwojowymi
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  • mającymi trudności w relacjach z rówieśnikami
  • problemy z komunikacją interpersonalną
  • w spektrum autyzmu w tym zespołem Aspergera