Pon-Pt: 10:00-18:00
+48 502 239 088

Anna Łupińska

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiadam specjalizację w dziedzinie pediatrii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Pracuję w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskałam na podstawie obrony pracy doktorskiej pod tytułem: „Badania nad uwarunkowaniem masy kostnej dzieci łódzkich w wieku 7-10 lat  z rozpoznaną otyłością”. Rozprawa doktorska została obroniona z wyróżnieniem. W celu poszerzenia swoich kompetencji i zainteresowań dotyczących profilaktyki i leczenia otyłości wieku rozwojowego, w latach 2014-2015 odbyłam również kształcenie podyplomowe na kierunku: „Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka” w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. W ramach swojej praktyki zajmuję się diagnostyką i leczeniem dzieci z zaburzeniami wzrastania i dojrzewania płciowego, otyłością, chorobami tarczycy, nadnerczy, przysadki oraz innych gruczołów dokrewnych. Istotne jest dla mnie holistyczne, a przy tym indywidualne podejście do każdego pacjenta.